Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research

ISSN:2564-6206

Maddenin tanecikli yapısı ünitesi kazanımlarının bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi


Araştırmacı tarafından hazırlanan başarı testi (Maddenin tanecikli yapısı ünitesi) sorularına 7. sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplara göre ünite kazanımlarının gerçekleşme durumları, Bloom Taksonomisi bilişsel alan basamaklarında gösterdikleri başarı-kalıcılığın tespiti ve farklı değişkenler açısından incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma 17 ilköğretim okulunda 670 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. SPSS programı ile veriler analiz edilmiş ve parametrik testler için t-tesi ve ANOVA kullanılmıştır. Bilgi ve uygulama basamaklarındaki kazanımlar, verilen doğru cevap yüzdelerine göre belirlenen %70 sınırının altında kaldıklarından kazanılmamıştır. Kavrama basamağında soru 1’de ölçülen K.4.1.; K.4.4., soru 7’de ölçülen K.1.3.; K.1.5. ve soru 9’da ölçülen K.1.2. doğru cevaplar için belirlenen %70 sınırının üstünde olduklarından kazanılmışlardır. Bilişsel alan basamaklarında kalıcılığın ve başarının en yüksek olduğu basamaklar sırasıyla kavrama, uygulama ve bilgi basamaklarıdır. Kavrama basamağında, kalıcılığın en yüksek olduğu, şehirde yaşayan, aile gelir durumu 2250 TL-üzeri ve anne-babaları üniversite mezunu kız öğrencilerin oluşturduğu grup en başarılı grup olmuştur.


Keywords


Bilgi basamağı, kavrama basamağı, uygulama basamağı, kazanımlar, maddenin tanecikli yapısı.

Author: Gizem Aksakal Ercan - Kübra Ayyıldız, Erdal Canpolat
Number of pages: 1-10
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.