Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research

ISSN:2564-6206

2-Hidroksietil Metakrilat (HEMA) ile N-ftalimidometil Metakrilat (PHMMA)'ın Serbest Radikal Kopolimerizasyonu: Termal Analiz Çalışmaları ve Monomer Reaktiflik Oranlarının Belirlenmesi


Bu çalışmada 2-Hidroksietil Metakrilat (HEMA) ile N-ftalimidometil Metakrilat (PHMMA) 'ın serbest radikal kopolimerizasyonları düşük dönüşümlerde 2,2' Azobisizobütironitril başlatıcısı ile dimetilformamid (DMF) çözeltisi içinde 70 °C' de gerçekleştirildi. Kopolimerler FTIR (Fourier Transform Infrared) spektroskopisi, 1H-NMR ve 13C-NMR teknikleriyle karakterize edildi. Kopolimerlerin moleküler ağırlık ve moleküler ağırlık dağılım (polidispersite) değerleri, jel permetasyon kromatografisi (GPC) ile belirlendi. Kopolimerin (48 mol% PHMMA üniteleri) sayı ortalamalı molekül ağırlığı ve polidispersite indeksi değerleri sırasıyla 11250 ve 1.27 olarak bulundu. Kopolimerlerin bileşimi, 1H-NMR analizi ile oluşturulmuştur. Kelen–Tüdös ve Fineman-Ross yöntemlerinin doğrusallaştırılmış kopolimerizasyon denklemleri ile r1 (PHMMA) ve r2 (HEMA) monomer reaktiflik oranları sırasıyla r1 = 1.41, r2 = 0.24 ve r1 = 1.52, r2 = 0.26 olarak bulunmuştur. Komonomer ünitelerinin kopolimerlerin termal stabilitesi üzerindeki etkisi, termogravimetrik analiz (TGA) ile incelendi. Elde edilen kopolimerlerin başlangıç dekompozisyon sıcaklıkları, HEMA'nın molce fraksiyonu arttıkça azaldı; bu da HEMA'nın azalmasıyla kopolimerin ısı direncinin iyileştiğini gösterdi. Ayrıca, camsı geçiş sıcaklıkları; Tg'yi araştırmak için termogravimetrik analiz / diferansiyel termal analiz (TGA / DTA) sistemi uygulanmış ve Tg'nin kopolimer bileşiminin bir fonksiyonu olarak değişimi araştırılarak sonuçlar Gordon-Taylor ve Johnston denklemlerine uygulanmıştır.


Keywords


Kopolimerizasyon; Monomer reaktiflik oranları; Camsı geçiş sıcaklığı; 2-Hidroksietil Metakrilat; N-ftalimidometil Metakrilat.

Author: Esin KAYA
Number of pages: 30-43
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.