Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research

ISSN:2564-6206

Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi


Bu çalışmada yeni benzofuran sübstitüe kalkonlar, 3-amino-2-asetil benzofuran‟ın farklı benzaltehit türevleri ile reaksiyonu suretiyle sentezlendiler. Sentezlenen tüm bileşiklerin yapı analizleri FT-IR, 1H-NMR, ve 13C-NMR spektroskopi teknikleriyle aydınlatıldı. Bu bileşiklerin erime noktaları da tayin edildi.


Keywords


Kalkon,; Aminobenzofuran.

Author: Cumhur KIRILMIŞ - Mehmet Taşkın
Number of pages: 44-50
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.