Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research

ISSN:2564-6206

Deneysel Diyabetik Ratlarda Nar (Punica Granatum L.) Çiçeğinin A ve E Vitamin Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması


Çalışmamız Punica granatum çiçeğinin antioksidan etki göstereceği dozlarda deneysel olarak STZ ile diyabet oluşturulmuş ratlara verilmesi, A ve E vitamin düzeylerine etkisinin saptanması üzerinedir. Deneysel çalışmalarda diyabetten dolayı kan serumundaki vitamin E ve vitamin A düzeylerinin anlamlı olarak düştüğü (p<0.05). Vitamin A düzeyinin nar çiçeği verilen 3. 4. ve 5.gruplarda arttığı fakat istatiksel olarak anlamlı bir sonuç çıkmadığı saptanmıştır. Vitamin E düzeylerinin diyabetik ratlarda kontrole göre anlamlı olarak düştüğü gözlenmiştir (p<0.05). 5.grupta ise vitamin E düzeyinin yükseldiği fakat istatiksel anlamının olmadığı saptanmıştır. Antioksidan savunma sistemlerinden olan antioksidan vitaminlerin (A ve E vitaminleri) miktarlarının nar çiçeği uygulaması öncesi dönemde azalmış olması, oksidatif reaksiyonlara verilen metabolik yanıtın göstergesidir. Bu nedenle diyet, diyabet tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olup, medikal tedavi ile birlikte yürütülmelidir. Diyetle birlikte yeterli miktarda antioksidan içeren nar çiçeği gibi bitkilerin kullanılması enzimatik savunma sistemlerine yardımcı olacak ve diyabetin komplikasyonlarının azaltılmasına yardımcı olacaktır bu nedenle nar çiçeğinin diyabetin yol açtığı oksidatif stresi düşürdüğü antioksidan seviyesini artırdığı düşünülmektedir.


Keywords


Diyabet, Nar çiçeği, Vitamin.

Author: Zafer CAMBAY
Number of pages: 13-18
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.