Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research

ISSN:2564-6206

AMAÇ VE KAPASAM


AMAÇ VE KAPSAM

 

Ø JACCER (Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research), ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak kimya ve kimya eğitimi alanlarında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Ø JACCER (Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research), kimya ve kimya eğitimi alanlarında kendisine müracaat edilen nitelikli bir başvuru kaynağı olmayı hedeflemektedir.

 

Ø JACCER (Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research), özellikle kimya ve kimya eğitimi alanlarında nitelikli çalışmaların uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasını amaçlamaktadır.

 

Ø JACCER (Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research), akademisyenlerin ve araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem içerisinde akademik yazılarla okuyucuları buluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Ø JACCER (Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research), Açık Erişim Sistemi (Open Access System) ile daha fazla veri tabanı ve indekslerde yer almayı, yayınlanan çalışmaların görünürlüğünü artırmayı ve yayınlanan çalışmaların akademik amaçlarına ulaşması hedeflenmektedir.

Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.