Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research

ISSN:2564-6206

HAKKIMIZDA


HAKKIMIZDA

JACCER (Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research) kimya ve kimya eğitimi bilim alanlarında yapılan deneysel ve teorik araştırma sonuçlarına ait özgün makalelerin yayımlandığı uluslararası, hakemli, elektronik bir dergidir. Dergi Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa online (e-dergi) olarak yayınlanır. JACCER dergisi, kimya ve kimya eğitimi alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide; kimya ve kimya eğitiminin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilmektedir. Yayınlanması için JACCER dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. JACCER dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller, figürler ve tablolar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir. JACCER dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir. JACCER dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

www.jaccer.com

journalaccer@gmail.com

Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.